Wir laden Sie ganz herzlich zu unserer ordentlichen Jahreshaupversammlung ein.

Sie findet am 19. Februar 2016 um 19:00 Uhr im "Haus vun der Natur" 5, route de Luxembourg, L- 1899 Kockelscheuer statt.

Jeder ist eingeladen. Zum Schluss werden wir eine Power-Point zeigen mit den Bildern unserer letzten Reise (März 2015) auf Sulavesi.
Dort besichtigten wir die Auffangstation "Tasikoki" wo sich auch 2 Orang Utans befinden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

 

Aus Zeitmangel, krankheetshalber an aus familliäre Grënn siche mir ganz ganz dringend fir den 19. Februar 2016 (Generalversammlung) nei Leit fir an de Comité.

 

Dir musst bereet sinn fir op de Verkaafsstänn ze hëllefen, fir regelmässeg an d'Comitésversammlungen ze kommen all 1-2 Méint, Verantwortung iwwerhuelen, Iddien hunn an verwierklechen, Zeit hunn fir de Verein, Iech engagéieren fir de Verein, eis Flyer verdeelen, eis Verkaafsartikelen wi z.B. de Kalenner un de Mann bréngen. Eben aktiv sinn.

Fir de Verein richteg kënnen an Zukunft ze féieren brauche mir Leit di mattschaffen a Posten iwwerhuelen: Sekretär, Caissier a President. Ouni déi geet et net. Mir sinn an Tëschenzeit e sou bekannt a grouss ginn an hu vill Aarbecht ze maachen di eng Persoun alleng net gemeeschtert kritt. Ouni nei Leit geseit et schwarz aus fir de Verein.

Wann Dir Interesse an virun allem Zeit hutt fir matzeschaffen, dann mellt Iech bei der Nach-Presidentin 621 650 470 oder orangutanlux@gmail.com

Villmools merci.

Projekt Sintang

Projekt Sintang

Hauptziel der Reise 2013 war die neue Station zu begutachten, um sie umgehend ins Patenprogramm aufnehmen zu können. Das Sintang Orang-Utan Center, wird von der Kobus-Foundation geführt.

Spendenaufruf

Spendenaufruf

Wir sind auf Spenden und Mitgliedschaften angewisen, um die Orang-Utans und ihren Lebensraum, den indonesischen Regenwald dauerhaft zu schützen. Unterstützen Sie uns bitte.

Für uns zählt jeder Betrag.

Info-Stände

Info-Stände